Demo

Demo nahrávky prijímame len v digitálnej podobe a to e-mailom naadresu tomas@bruuder.eu
s odkazmi na MP3 súbory (neposielajte nám prosím žiadne prílohy s MP3), na stránkySoundCloud alebo iné webové stránky, kde si hudbu môžeme vypočuť.

Nezabudnite uviesť Vaše kontaktné údaje v rámci telae-mailu a posielajte vaše e-maily krátke a príjemné, najlepšieskladby uvádzajte ako prvé. Nenáhaňajte nás s odpoveďou prosím. Ak sa námdemo bude páčiť, určito sa ozveme.